Diensten

Voor welke diensten kunt u mij mij terecht:

 • het verzorgen van alle voorkomende belastingaangiften (o.a. inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffing);
 • het op fiscale merites beoordelen van een jaarrekening of jaarverslag;
 • het op juridische merites (bijvoorbeeld de Wet op de jaarrekening en de Wet personenvennootschappen) beoordelen van verslagen;
 • het controleren voor verzending van opgemaakte belastingaangiften;
 • het opstellen van diverse overeenkomsten, zoals (man/vrouw-) firma’s en maatschappen, arbeidsovereenkomsten, huurovereenkomsten, koopovereenkomsten, voor- overeenkomsten, etc;
 • het verlenen van bijstand bij belastingcontroles;
 • het voeren van overleg en onderhandelingen met de fiscus;
 • het voeren van bezwaarprocedures;
 • het voeren van beroepsprocedures;
 • het adviseren over rechtsvormen en begeleiding bij het tot stand brengen daarvan;
 • het adviseren bij bedrijfsoverdrachten, -verplaatsingen en -beĆ«indiging;
 • het adviseren op het gebied van schenk- en erfbelasting;
 • het adviseren over investeringsfaciliteiten en andere fiscale faciliteiten;
 • het verzorgen en automatiseren van uw administratie, het opstellen van de jaarstukken, en (indien van toepassing) het verzorgen van uw loonadministratie;
 • het opstellen en deponeren van de publicatiestukken bij de kamer van koophandel;
 • het verzorgen van tussentijdse verslaggeving naar uw financiers.

Ook voor kwesties die over de landsgrenzen heen gaan, kunt u bij mij terecht. Voor internationale vraagstukken heb ik – ook weer anders dan de grotere kantoren – mij niet “vast” verbonden aan internationale genootschappen, maar put ik uit een eigen database met adviseurs uit diverse landen.